Rankingi IKE – 2013

ranking-ofeIKE czyli Indywidualne Konta Emerytalne to istniejący od 2004 r. dobrowolny produkt finansowy, który pozwala systematycznie i bezpiecznie odkładać na naszą emeryturę (tzw. dodatkowa prywatna emerytura) z pominięciem „podatku belki” od zysków kapitałowych. Rachunki IKE są oferowane przez wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa emerytalne, banki spółdzielcze i komercyjne, domy maklerskie. Wysokość wpłat na IKE od 1 stycznia 2013 nie może być większa niż 11 139 zł. Na koniec 2012 roku, w Polsce istniało ponad 813 700 indywidualnych kont emerytalnych.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o miejscu w rankingu jest rodzaj i wysokość oprocentowania zgromadzonych środków. Dodatkowym, istotnym czynnikiem jest wysokość kosztów prowadzenia konta oraz rodzaj kapitalizacji odsetek.

Ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych – kwiecień 2013

IKE prowadzone przez banki komercyjne (ogólnopolskie)

Bank (nazwa IKE)

Oprocentowanie

Rodzaj i konstrukcja oprocentowania Kapitalizacja odsetek
1. Bank Millennium (IKE)

4,5%

zmienne, zależy od warunków rynkowych

roczna

2. Getin Noble Bank (IKE)

4,45%

stałe przez 5 lat, później uzależnione od WIBOR 3M

roczna

3. Idea Bank (Tax Free III)

4,37%

stałe przez 1 rok, później uzależnione od WIBOR 3M

miesięczna

4. BGŻ (IKE-BGŻ)

4%

zmienne, zależne od WIBID 1M

kwartalna

5. BNP Paribas (IKE)

3,38%

zmienne, stawka zależy od WIBOR 3M

dzienna

6. MultiBank (MultiIKE)

3,1%

zmienne, stawka powiązana z WIBOR 1M

miesięczna

7 mBank (mIKE)

3,1%

zmienne, stawka powiązana z WIBOR 1M

miesięczna

8. PKO BP (Super-IKE)

3%

zmienne

roczna

IKE prowadzone przez banki spółdzielcze (często o zasięgu lokalnym)

Bank (nazwa IKE)

Oprocentowanie

Rodzaj i konstrukcja oprocentowania Kapitalizacja odsetek
1. Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie – SK Bank (IKE)

7,25%

zmienne, uzależnione od warunków rynkowych

?

2. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu (POL-IKE)

5,6%

zmienne, zależne od stopy redyskonta weksli NBP

roczna

3. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (POL-IKE)

5,3%

zmienne

roczna

4. Krakowski Bank Spółdzielczy (IKE)

4%

zmienne, zależy od warunków rynkowych

roczna

5. BPS (POL-IKE)

4%

zmienne, zależne od stopy redyskonta weksli NBP

roczna

6. SGB (IKE)

3,33%

zmienne, zależne od WIBID 12M, oproc. rośnie wraz z długością oszczędzania

roczna

Leave a Reply