Wcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura jest świadczeniem, które jest wypłacane przed osiągnięciem przez osobę ustawowo ustalonego wieku emerytalnego. Skorzystanie ze wcześniejszej emerytury przysługuje kobietom, które ukończyły 55 rok życia i posiadają 30-letni staż pracy lub 20-letni, aczkolwiek zostały uznane za osoby niezdolne do pracy. Dla mężczyzn świadczeni to przysługuje po osiągnięciu 60 roku życia i udokumentowanego 35-letniego stażu ...